1. Van cầu

Đắp cứng bằng Laser Cladding hoặc PTA plasma) là giải pháp sửa chữa hiệu quả nhất đối với van cầu.

Kết hợp ưu thế của cả độ cứng lẫn độ bóng có thể đạt tới tùy ý, đây là giải pháp rất hiệu quả hiện nay.

van cau 1 van cau 2 van cau 3 van cau 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0818.88.44.88